2022-02-02

Ny lagstiftning föreslås för ett tydligare VMA-system

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot förslag till ny samlad reglering av VMA-systemet som kan tillämpas på varning till allmänheten i fred och krig. Den nya regleringen tydliggör hur VMA-systemet fungerar och ansvarsfördelningen mellan systemets olika aktörer.

Viktigt meddelande till allmänheten, det så kallade VMA-systemet, är det varnings- och informationssystem som används för att varna och ge vägledande information vid allvarliga händelser och olyckor, exempelvis terrorangrepp eller kärnkraftsolyckor. Tillgängliga kanaler för sändning av sådana meddelanden är sändning i radio och tv, meddelanden till telefoner och genom signal i utomhusvarningssystemet.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över och föreslå en mer sammanhållen och överskådlig reglering av hela VMA-systemet i Sverige och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan systemets aktörer.

I förslagen som i går överlämnades av utredare Monica Rodrigo, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten, föreslås en ny lag och förordning som ska reglera grunderna för VMA-systemet och vara tillämpliga på varning i fred och krig. Viktiga meddelanden till allmänheten ska kunna sändas vid bland annat olyckor, allvarliga störningar av viktiga samhällsfunktioner samt vid höjd beredskap när det finns fara för liv, hälsa, egendom eller miljön. Det rör sig om varningar eller information som skyndsamt behöver nå allmänheten för att undvika att till exempel människor kommer till skada.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng