2018-08-19

Amerikanska regeringen slutar använda kinesiska säkerhetskameror

Donald Trump har gett klartecken till en ny lag – som bland annat förbjuder den amerikanska regeringen att använda produkter från Hikvision och Dahua inklusive OEM-produkter – börjar gälla från och med augusti 2019.

Donald Trump har undertecknat ”John S. McCain National Defense Authorization Act” som innebär att den amerikanska regeringen inte längre får använda produkter från Hikvision och Dahua – två kinesiska tillverkare av säkerhetskameror – från och med augusti 2019. Samma sak gäller för statsfinansierade kontrakt.

En rapport från forskningsgruppen Freedonia förklarar att förbudet specifikt avser telekommunikationsutrustning som tillverkats av Huawei Tec eller ZTE, eller utrustning för videoövervakning tillverkad av Hytera Communications, Hikvision eller Dahua. Det finns också en formulering som föreslår att blockera köp av sådan utrustning som tros vara ägd eller kontrollerad av den kinesiska regeringen.

Oklart hur det ska tolkas
Från och med augusti 2020 kommer myndigheterna också att förbjudas att ingå, förlänga eller förnya kontrakt där någon av de ovan nämnda produkterna för telekommunikation och videoövervakning används. Detta gäller främst de namngivna företagen men det är osäkert hur förbudet kommer att tolkas.

South China Morning Post rapporterade att både Dahuas och Hikvisions aktiekurser dök när nyheten publicerades och Hikvision konstaterade att: ”Förbudet i sig kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på företagets verksamhet. Men på grund av dess oklarheter och på sina ställen semantiska tvetydighet kan det leda till bredare tolkningar, vilket skulle kunna utöka förbudet (att använda våra produkter) från att gälla federala myndigheter till att även gälla icke-federala installationer”.

Stora värden på spel
Enligt Jennifer Mapes-Christ, senioranalytiker och chef för Consumer & Commercial Goods-gruppen på Freedonia Group förväntas den amerikanska marknaden för videoövervakningssystem i offentlig verksamhet att överstiga 700 miljoner dollar år 2021.

– Företag baserade i Kina blir allt viktigare leverantörer till den amerikanska marknaden för videoövervakning. Hikvision är en spelare som har växt mycket snabbt tack vare sin förmåga att konkurrera på både pris och kvalitet. Tillverkningen av videoövervakningsprodukter har till stor del flyttats till asiatiska länder. Import – lejonparten kommer från Kina – och står nu för nästan all videoövervakningsutrustning som säljs i USA, säger hon.

En annan aspekt är de internationella marknadernas förtroende, eftersom lagen nästan garanterat kommer att leda till att andra överväger produkternas pålitlighet.

”Inte ett statligt företag”
Dahuas officiella svar har än så länge baserats på att företaget inte är ett statligt ägt bolag och är listat på Shenzhenbörsen. Hikvision å andra sidan har, enligt Freedonia, tillsatt en grupp experter för att kunna göra en mer exakt tolkning av lagen och avgöra vilka eventuella konsekvenser den kan få. Enligt rapporten menar Hikvision att förbudet är baserat på otillräcklig bevisföring, granskning och utredning.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng