2022-10-02

Natoövning om hybridhot genomförd i Sverige

19–23 september stod Sverige värd för världens första övning i att hantera hybridhot mot förnybara energisystem. Övningen handlade om hur hybridhot påverkar energisystemet och vilken civil och militär påverkan dessa hot innebär. 

– Att Sverige får stå som värd för en sådan här övning är oerhört betydelsefullt. Sverige satsade tidigt på grön energi och förnybara energisystem, vilket givit oss en unik position i Nato-samarbetet, berättar Freddy Jönsson Hanberg från RISE, övningsledare samt grundare av Totalförsvarsstiftelsen.

Övningen genomfördes inom ramen för Nato STO, ett underorgan inom Nato som verkar för att tillgodose vetenskapliga och tekniska behov. Målen med övningen var dels att få en djupare förståelse för hybridhot och dess inverkan på Nato:s militära och civila beredskap, dels att få en uppfattning om den infrastrukturella motståndskraften i medlems- och partnerländerna. Förutom ett åttiotal forskare och ämneskunniga från Nato-organisationen medverkade flertalet energibolag, privata aktörer, Totalförsvarets forskningsinstitut samt RISE. 

– Detta har varit den första övningen i sitt slag och vi har lärt oss oerhört mycket. Vi har framför allt insett vikten av samarbete mellan organisationer, mellan professioner och mellan länder. Det vet vi sedan tidigare, men betydelsen har ökat i takt med hotens komplexitet. Nästa steg är att göra en utvärdering av övningen och börja planera för en liknande övning nästa år, säger Freddy Jönsson Hanberg, RISE.

Under övningen har många olika typer av hybridhot spelats upp. Bland annat genomfördes övningar i cyberhot genom iscensättning av cyberattacker, implementering av skadlig kod, insiders samt hackerattacker i kombination med naturkatastrofer eller fysiskt sabotage. 

Andra övningar fokuserade på risker i leveranskedjan där övningsdeltagarna fick inblick i bland annat sabotage och attacker mot bränsleförsörjning, kritisk infrastruktur och telekommunikation. Här undersöktes även vilken påverkan IoT har på strömförbrukning, distribution och nätstabilitet samt ledningssystem, transportsystem och varu- och materialbrister orsakade av hybridkrigsföring.

Slutligen ägnades en del av övningen åt desinformation, påverkansoperationer samt vilseledning. Här visade övningen vilka följder detta kan innebära för samhället i form av social oro eller felaktiga uppfattningar på grund av medveten spridning av felaktig information.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng