2020-10-12

Nästan varannan ung kvinna otrygg

38 procent av alla kvinnor uppger att de känner sig otrygga med att gå ut ensamma sent en kväll i området där de bor.

45 procent av kvinnorna i åldersgruppen 20–24 år känner sig inte trygga med att gå ut ensamma sent en kväll i området där de bor enligt Brås nya nationella trygghetsundersökning.

38 procent av alla kvinnor uppger att de känner sig otrygga med att gå ut ensamma sent en kväll i området där de bor, varav 10 procentenheter avstår från att gå ut på grund av otrygghet. Mest otrygga är kvinnor 20–24 år (45 procent) följt av kvinnor i åldersgruppen 75–84 år (44 procent).

Vid en jämförelse mellan män och kvinnor blir det tydligt att kvinnor upplever otrygghet vid utevistelse i betydligt större utsträckning än män (22 procent är otrygga). Det är också tydligt att det är en större andel kvinnor än män som av­står från att gå ut på grund av otryggheten, menar Brå.

Jämfört med fjolårets undersökning har antalet män som är otrygga att gå ut ökat från 19 till 22 procent och för kvinnorna har det ökat från 36 till 38 procent.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng