2024-02-09

Nästan varannan handlare utsattes för brott 2023

Enbart 35 procent av alla stölder som begicks anmäldes och nästan var tredje handlare som utsattes för hot eller våld kopplat till stöld, eller inbrott valde att inte anmäla.

Brotten mot handeln och dess personal ökade under 2023. Skåne, Örebro och Stockholms län var särskilt utsatta. Detta visar Svensk Handels Trygghetsbarometer, som har mätt handlarnas brottsutsatthet för helåret 2023. Svensk Handel kräver nu konkret handling för att vända trenden.

– Vi kan smärtsamt konstatera att brotten mot handeln och dess personal inte avtar. Tvärtom så såg vi en ökning under 2023. Regeringen och ansvariga myndigheter måste ta dessa uppgifter på största allvar och agera nu. Trenden vi ser är dyster, och situationen är för många handlare ohållbar, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Delbranscherna som var mest utsatta för stöld var dagligvaruhandeln, sport och fritidshandeln samt leksakshandeln. 

– Vi brukar säga att det stjäls för ungefär 8,5 miljarder kronor inom handeln årligen. Tyvärr tror vi att det finns goda skäl till att revidera upp den siffran. Från våra medlemmar hör vi att stöldproblematiken vuxit explosionsartat under de senaste åren, och att den främst är driven av organiserad brottslighet, säger Nina Jelver

– Regeringen har varit tydlig med dess ambition om att fler mängdbrott ska klaras upp, nu är det dags att gå från ord till handling. Ett trendbrott måste ske 2024, säger Nina Jelver.

Resultaten från Trygghetsbarometern 2023 visar att anmälningsbenägenheten bland svenska handlare fortsätter att vara låg. Enbart 35 procent av alla stölder som begicks anmäldes och nästan var tredje handlare som utsattes för hot eller våld kopplat till stöld, eller inbrott valde att inte anmäla.

– Vi har full förståelse för att handlare tröttnat på att anmäla brott som sällan leder någonvart. Men det återkommande temat vi hör från Polisen är att frågan tas på betydligt större allvar ifall problematiken avspeglas i statistiken. Vår uppmaning är därför tydlig. Anmäl alla brott. Tillsammans kan vi se till att göra vår del för att bryta den dystra trend vi ser i årets rapport, säger Nina Jelver.

Län där högst andel av butikerna utsatts för stöld:

1. Stockholms län (andra plats ifjol)

2. Skåne län (femte plats ifjol)

3. Örebro län (första plats ifjol)

Län där butikernas totala utsatthet för hot och våld är störst:

1. Örebro län (första plats ifjol)

2. Skåne län (åttonde plats ifjol)

3. Stockholms län (fjärde plats ifjol)

Län där butikernas totala utsatthet för brott är störst (Säkerhetsindex 5):

1. Skåne län

2. Örebro län

3. Stockholms län

4. Uppsala län

5. Västra Götalands län


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng