2020-01-13

Något fler uppklarade brott under 2019

Polisen löste 0,8 procent fler brott 2019. Foto: Polisen

Antalet ärenden som polisen redovisade till åklagare ökade med knappt en procent 2019 jämfört med föregående år. 

Resultatet var mer positivt fram till sommaren, men försämrades något under andra halvan av året.

Ärenderedovisningen har ökat för bedrägeribrott, narkotikabrott och våldsbrott. Brottstyper med minskad redovisning är bland annat tillgreppsbrott, skadegörelse och tillgrepp i butik. Sedan 2016 har ärenderedovisningen ökat med nära 8 procent.

− Vi fortsätter nu arbetet för att förbättra resultatet ytterligare för att fler brottsoffer ska få upprättelse. Fler poliser kommer att anställas under 2020. Vi håller också på att rekrytera 300 civilanställda som ska arbeta med sexualbrott, brott i nära relationer och våld mot barn. Utöver det fortsätter vi insatserna för att utveckla och effektivisera våra arbetsmetoder, säger Håkan Wall, chef för beredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen.

Exempel på de insatser som genomförs är en fortsatt utbyggnad av försöksverksamheten ”Snabbare lagföring”, som ska korta tiden mellan anmälan och dom. Ett arbete pågår för att utveckla arbetet med forensik och bevissäkring. Polisen fortsätter även att modernisera IT-stöden för de som arbetar med brottsutredningar.

Källa: Polisen


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng