2023-10-27

Myndigheter och företag i samverkan för totalförsvaret

Just nu genomför nio myndigheter olika projekt med stöd av anslag 2:4 Krisberedskap, för att tillsammans med företag inom sin sektor stärka sin egen och Sveriges försörjningsberedskap och således även totalförsvaret.

Statliga myndigheter i Sverige har ansvar att minska sårbarheter i samhället och inom sitt eget ansvarsområde. En del i det kan handla om att samverka med företag för att säkra försörjning av varor och tjänster. All samhällsviktig verksamhet är, direkt eller indirekt, beroende av företag till exempel inom produktion och transport. Därmed är företag mycket viktiga för totalförsvaret i stort och för den svenska försörjningsberedskapen.

Det menar MSB och genomför en riktad satsning mot försörjningsberedskap med fokus på ökad samverkan med näringslivet. Nio myndigheter arbetar nu med projekt för att stärka sin och Sveriges försörjningsberedskap och involvera företag i planeringen. Målet är att myndigheterna tillsammans med företag ska stärka planeringen av försörjning som en del av samhällets satsningar på att stärka totalförsvaret i Sverige.

Ett urval av projekten samlas i en folder. Foldern innehåller relevanta lästips och det ges exempel på hur näringslivet kan involveras i planering och beskriver hur privat-offentliga samarbeten kan fungera. Den nya foldern ersätter den föregående från 2022. Nytt för i år är att två myndigheter har tillkommit: Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.

Som stöd i arbetet utgår myndigheterna från vägledningen Planering för försörjning av varor och tjänster – En vägledning till myndigheter för en stärkt försörjningsberedskap (MSB1765). Vägledningen handlar om hur ansvariga myndigheter bör planera för försörjningen av varor och tjänster, i huvudsak inriktat mot höjd beredskap och krig, skriver MSB.

Myndigheter som genomför utvecklingsprojekt:

Trafikverket

Kustbevakningen

Luftfartsverket

Läkemedelsverket

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Statens veterinärmedicinska anstalt

Polismyndigheten

Fortifikationsverket

Sjöfartsverket


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng