2019-01-07

Mycket ekonomisk brottslighet inom den islamistiska extremistmiljön

Fördelning av brottskategori inom respektive organiseringstyp/grupp, normaliserade efter storlek.

Den islamistiska extremistmiljön är den typ av kriminell gruppering där störst andel av individerna har varit misstänkta för ekonomisk brottslighet. Det visar en rapport från Institutet för Framtidsstudier.

Rapporten, som finansierats av MSB, bygger på data från ett antal myndigheter samt en intervjuundersökning. Fokus är på 15 000 personer som utgör det som kallas den svenska antagonistiska miljön, ett samlingsbegrepp för organiserad brottslighet och våldsbejakande extremistmiljöer.

I de flesta organiserade grupperingarna är det våldsbrott och narkotikabrott som dominerar brottsmisstankarna, men i allmänhet har extremistmiljöerna betydligt högre delaktighet i våldsbrottslighet än individerna inom organiserad brottslighet. Detta gäller i synnerhet individer inom vit makt-rörelsen, där ungefär hälften av brottsmisstankarna rör våldsbrott.

När det gäller narkotikabrott är det istället individer inom organiserad brottslighet som är överrepresenterade relativt extremistmiljöerna. Personer inom maffia och den islamistiska miljön har högst andel registrerade misstankar om ekonomisk brottslighet och den autonoma miljön har lägst andel.

Denna kortartikel är ett utdrag ur ett längre reportage från senaste numret av papperstidningen SecurityUser. Läs hela tidningen gratis som e-tidning här.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan