2022-02-22

MSB varnar för cyberattacker efter Rysslands aggression

Både USA och Storbritannien anklagar Ryssland för cyberattackerna som drabbade banker och försvarsmyndigheter i Ukraina förra veckan.

De säkerhetspolitiska spänningar som nu råder kan pågå under lång tid och det ställer krav på såväl omedelbar skärpa som långsiktig fokuserad uthållighet för alla berörda myndigheter. Exempel på möjliga konsekvenser är ökad risk för cyberattacker, risk för störningar i försörjning av varor och tjänster samt försök till desinformation och ökad ryktesspridning, menar MSB.

MSB har etablerat operativ samverkan med närmast berörda aktörer och leder ett antal forum för informationsutbyte, lägesbild och kommunikationssamordning. Syftet med forumen är att förbereda för samordnad hantering av konsekvenser och risker.

– Samverkanskonferenser sker löpande för informationsdelning, för att skapa bättre beredskap hos aktörerna, bland annat kopplat till vikten av att rapportera enligt säkerhetsskyddslagen och för att lyfta kunskapsnivån kring roller och ansvar, säger Maria Bergstrand, chef för enheten operativ samordning och inriktning, vid MSB.

Både USA och Storbritannien anklagar Ryssland för cyberattackerna som drabbade banker och försvarsmyndigheter i Ukraina förra veckan. Och de varnar för fler.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng