2023-11-08

MSB ska motverka utländska direktinvesteringar

Den 2 november 2023 beslutade regeringen att utse Inspektionen för strategiska produkter (ISP) till granskningsmyndighet enligt en ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar. Samtidigt pekades MSB ut som en av de myndigheter som ska samverka med ISP vid dessa granskningar.

Den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar, med tillhörande förordning utser ISP att vara granskningsmyndighet och får därigenom möjlighet att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet.

Enligt förordningen ska Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kommerskollegium, MSB och Säkerhetspolisen samverka med ISP vid dess granskningar. MSB får dessutom meddela föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagen.

– MSB har under en längre tid arbetat med ett förslag till föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av den nya lagen. Just nu arbetar vi för fullt med att ta om hand alla synpunkter som har inkommit till MSB, säger Fredric Stany, chef för enheten för försörjningsberedskap vid MSB.

Lagen om granskning av utländska direktinvesteringar träder i kraft den 1 december 2023. MSB:s föreskrifter planeras träda i kraft 1 december 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng