2021-12-24

MSB: Säkerhetshoten ställer krav på totalförsvarsutvecklingen

Handlingskraft, handlingsplanen för fortsatt arbete med utveckling av totalförsvaret, stod i fokus för årets sista chefsmöte för totalförsvarets myndighetschefer. Dessutom lyftes riskerna med att främmande makt har stort intresse av hur svensk totalförsvarsplanering utvecklas.

Generaldirektörer från Sveriges bevakningsansvariga myndigheter, landshövdingar och chefer för Försvarsmaktens militärregionstaber samlades under veckan digitalt för att diskutera fortsatt arbete med totalförsvarsplaneringen kopplat till handlingsplanen Handlingskraft.

– Inom ramen för Handlingskraft och myndighetens uppdrag tar Försvarsmakten initiativ som tydligt visar vår vilja och inriktning. Det militära försvaret förstärks med tusentals krigsplacerade och ny avancerad materiel samt utvecklar för ett cyberförsvar i världsklass. Vi ökar vår förmåga och stärker därmed Sveriges totalförsvar, inledde Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm.

Den omvärldsutveckling som pågår med en mer breddad och komplex hotbild där dolda, förnekbara och tvetydiga metoder används innebär ett ökat säkerhetshot mot totalförsvaret. När ekonomi och teknologi tydligare blir allt viktigare för den nationella säkerheten ökar hoten.

Det är ingen skillnad mellan civila eller militära mål, hoten riktas mot den svagaste länken. Säkerhetshoten finns här och nu och främmande makt har intresse av svensk totalförsvarsplanering. Därför är det viktigt att vidta säkerhetsskyddsåtgärder. De ger effekt, konstaterade Jan Kinnander från den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST i sin genomgång av säkerhetsläget.

Deltagande aktörer delade med sig av arbetet med Handlingskraft och med de olika fokusområdena. Arbetet med ger goda förutsättningar att fortsatt höja förmågan i det civila försvaret och komma vidare med konkreta beredskapsåtgärder. Samverkan sker inom totalförsvaret på olika nivåer och länsstyrelserna berättade om att de stärker samarbetet mellan försvarsdirektörer, militärregionstaber och sektorsansvariga myndigheter. Erfarenheterna från samverkan med anledning av covid-19 har också inneburit både övning och ett lärande med positiva effekter för totalförsvarsarbetet.

Även vikten av samordning kring försörjningsberedskap, liksom vikten av en stärkt informations- och cybersäkerhet lyftes.

– Det har varit ett konstruktivt möte med många goda exempel och inspel från deltagarna. Vi är på god väg med det gemensamma arbetet mot ett stärkt totalförsvar. Resurs- och finansieringsfrågor är viktiga för alla oss ansvariga aktörer, och jag konstaterar att våra arbetsformer fungerar väl, avslutade MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka dagen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng