2021-05-12

MSB: Så kan företag stärka beredskap för kris och krig

Som en del av den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret och utvecklingen av krisberedskapen gör MSB en särskild satsning på grundläggande information som riktar sig till företag.

MSB har tagit fram information om beredskap för kris och krig som riktar sig till företag.
– Vi vill inspirera företag till att börja fundera på vad de har för beredskap för kriser och ytterst krig. De ska veta att de kan vända sig till MSB för att lära sig mer, säger Fredric Stany, enhetschef på MSB.

Som en del av den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret och utvecklingen av krisberedskapen gör MSB en särskild satsning på grundläggande information som riktar sig till företag.

Målet är att öka grundläggande kunskaper om beredskap, om regler och lagar, om stöd, kurser och utbildningar.

– Det finns ett stort behov av mer konkret information som inte finns ni nuläget, till exempel om ansvar och roller och en struktur för samverkan mellan det offentliga och det privata. Därför ser vi det här som en start, en plattform som vi kan bygga på och utveckla allteftersom beslut fattas och inriktningar tas, säger Fredric Stany, enhetschef på MSB.

Innehållet bygger framförallt på de informationsbehov som olika företag, branschorganisationer och myndigheter har uttryckt i dialogmöten med MSB.

Innehållet är uppdelat i fyra delar:

  • Samhällets beredskap och företagens roll: Om de mål som regeringen har för civilt försvar, om lagar och regler, vad företagen har eller kan få för roll och vilka förmågor som krävs för att uppnå målen.
  • Vad som kan hända: Exempel på konsekvenser av olika hot eller risker samt ett urval scenarier att diskutera och öva.
  • Vad företag kan göra: Konkreta stöd och verktyg som till exempel stöd i att kontinuitetshantera, att stärka informations- och cybersäkerheten samt att planera för bortfall av personal.
  • Lär dig mer om beredskap: Om specifika kurser, filmer och litteratur för introduktion eller fördjupning.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng