2021-09-18

MSB och Trafikverket ska utveckla Rakel 2

Regeringen avser att ge MSB och Trafikverket i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av nästa generations säkra, robusta och tillgängliga kommunikationslösning för polis, räddningstjänst, akutsjukvård och andra samhällsviktiga aktörer. 

För det avsätter regeringen 52 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2022 och 47 miljoner kronor 2023.

Det nuvarande kommunikationssystemet Rakel bygger på äldre teknik och kan inte längre tillgodose användarnas behov när de ska leda och samverka vid olika insatser. Regeringen inledde under förra året arbetet med att utveckla och etablera Rakel Generation 2 (Rakel G2) och föreslår nu att det stegvisa etablerandet av Rakel G2 ska fortsätta.

"För regeringen är det centralt att samhällsviktiga aktörer kan få tillgång till ett robust och modernt kommunikationssystem som fungerar både i vardagen, i kris eller i värsta fall krig. Nu tar vi därför nästa steg i arbetet med planering och utveckling av Rakel Generation 2", menar regeringen.

MSB och Trafikverket, med stöd av Affärsverket svenska kraftnät, föreslås ges i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel G2.

Syftet med Rakel G2 är att ge samhällsviktiga aktörer väsentligt förbättrade förutsättningar att leda och genomföra operativ verksamhet samt samverka med varandra, för att minska förluster av liv och hälsa samt egendom.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng