2018-07-02

MSB och Trafikverket kompletterar Rakel med mobila datatjänster

MSB och Trafikverket ska samarbeta i ett projekt där aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska få tillgång till mobila datatjänster.

För att lösa sitt behov av telematik, det vill säga kommunikation mellan mobila enheter som vid exempelvis trafikövervakning har Trafikverket upphandlat en lösning för mobil dataöverföring.

Trafikverkets lösning kallas MVNO och står för Mobile Virtual Network Operator. Tekniken innebär att man skapar en mobiloperatör utan ett eget radionät och gör det möjligt att överföra data via kommersiella nät.

Genom ett nytt samarbete mellan MSB och Trafikverket kommer användare inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kunna använda Trafikverkets lösning för att få mobila datatjänster som exempelvis bild- och dataöverföring.

”Bedömningen är att Trafikverkets lösning ger en ökad säkerhet och robusthet för användarna. Målet är att lösningen ska komma myndigheter till del andra kvartalet 2019”, skriver MSB i ett pressmeddelande.

Det finns i dag inget beslut om när nuvarande Rakel ska ersättas. Som det ser ut i dag kommer Rakel fortsätta förvaltas och utvecklas parallellt med en ny kommunikationslösning under många år framåt.

Källa: MSBLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng