2022-03-11

MSB genomförde 261 insatser under 2021

Antalet nationella insatser gick från rekordnivån 144 insatser år 2020 till 134 insatser under 2021.

Under 2021 genomförde MSB 261 insatser i 55 länder, inklusive Sverige. Nationellt minskade stödet kopplat till pandemin samtidigt som stödet till kommunal räddningstjänst var fortsatt viktigt. Antalet internationella biståndsinsatser har ökat sedan 2020 vilket är ett tecken på att konsekvenserna av coronapandemin och dess påverkan på den internationella insatshanteringen har minskat.

Antalet nationella insatser gick från rekordnivån 144 insatser år 2020 till 134 insatser under 2021. Det beror främst på att insatshanteringen i form av expertstöd och resurser kopplat till coronapandemin minskade, enligt MSB. Insatsstödet nationellt har främst gått till kommunal räddningstjänst i samband med händelser med farliga ämnen, men också inom sök- och räddning, översvämning och oljeskadeskydd. Under skogsbrandsäsongen märktes tydligt att MSB:s resurser med helikoptrar och mindre skopande flygplan är ett viktigt stöd till de kommunala räddningstjänsterna för att de ska kunna begränsa omfattningen på bränder i tidigt skede.

– 2021 var dessutom första gången MSB och Sverige stöttade ett annat land med luftburet stöd vid skogsbränder när vi skickade ned två skopande flygplan och ett team med piloter och samverkanspersonal till Grekland i somras. Vi kunde även stödja Lettland i höstas när coronapandemin orsakade extrema påfrestningar på sjukvården. Då skickade vi ventilatorer från EU:s sjukvårdslager som MSB ansvarar för, säger Petronella Norell, enhetschef för nationella insatser och civilskydd.

Båda dessa insatser genomfördes inom ramen för rescEU-samarbetet där man samlar EU-gemensamma resurser som kan användas i händelse av kriser, katastrofer och allvarliga olyckor när det egna landets resurser inte räcker till.

Utöver detta kunde MSB även stödja evakueringen av personer från Afghanistan i samband med maktövertagandet i augusti.

– Årets insatser visar tydligt på vår förmåga att kunna hantera parallella händelser tack vare vår erfarenhet och bredd, säger enhetschef Petronella Norell.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng