2022-04-08

MSB genomför informationskampanj om cybersäkerhet

Informationskampanjen ska spridas i olika kanaler i syfte att nå ut till så många som möjligt.

Regeringen ger MSB i uppdrag att, i samverkan med Polismyndigheten, genomföra en nationell informationskampanj under 2022 som riktar sig till allmänheten och till företag. Informationskampanjens syfte är att öka medvetenheten och kunskapen om informations- och cybersäkerhet samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott.

Informationskampanjen ska spridas i olika kanaler i syfte att nå ut till så många som möjligt. Den ska även genomföras på flera språk, finnas tillgänglig på lätt svenska och vara tillgänglighetsanpassad.

– En robust informations- och cybersäkerhet är central för Sveriges motståndskraft och en förutsättning för detta är goda kunskaper om sårbarheter och risker både hos företag och enskilda, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde behöver medvetenheten och kunskapen i samhället öka om hur risker och hot kring informations- och cybersäkerhet ser ut samt hur man som enskild person eller företagare kan skydda sig och sin verksamhet. Ökad kunskap om digitala sårbarheter och rätt hantering av information är också viktigt för att öka motståndskraften mot exempelvis bedrägeribrott, menar regeringen.

Uppdraget ska genomföras i dialog med de övriga myndigheter som arbetar inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret samt med andra relevanta myndigheter och organisationer.

En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen senast den 30 december 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng