2018-05-29

Mer än hälften av företagen har utsatts för brott

58 procent av svenska företagen de tillfrågade i undersökningen har utsatts för brott under de senaste två åren, enligt en rapport som HUI Research gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Rapporten bygger på expertintervjuer, inläsning av tidigare studier i ämnet samt en enkätstudie med 2 368 medlemmar i Svenskt Näringsliv. Totalt uppskattar rapporten att brottsligheten kostar svenska företag 55 miljarder kronor årligen, vilket är ungefär lika mycket som Sveriges försvarsbudget.

Rapporten drar också följande slutsatser:

  • Nästan 6 av 10 företag anser att brottslighet är ett problem i någon utsträckning, även om det bara är 1 av 10 företag som anser att det är ett stort problem.

  • 58 procent av respondenterna har utsatts för brott under de senaste två åren. Fastighetsverksamhet och handel är de mest brottsutsatta och tjänster är den minst utsatta.

  • 34 procent av företagen upplever att situationen vad gäller brott har förvärrats de senaste två åren.

  • 51 procent av företagen tror att brottsligheten kommer att öka, samtidigt som endast 1 procent tror på motsatsen.

  • Det vanligaste brottet är stöld, och det har drabbat 34 procent av företagen.

  • 41 procent av företagen har ändrat sina rutiner till följd av brottsligheten och 34 procent har investerat i fysiska säkerhetslösningar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng