2018-06-02

Marknaden för videoövervakning når 68 miljarder dollar 2023

Enligt den senaste forskningsrapporten från Marketsandmarket beräknas den globala marknaden för videoövervakning växa från närmare 37 miljarder dollar år 2018 till drygt 68 miljarder dollar år 2023, baserat på en årlig tillväxttakt på 13,1 procent.

Den allmänna oron för säkerhet och trygghet och att analoga kamerasystem byts ut mot IP-baserad kameraövervakning är två viktiga tillväxtfaktorer. Lägg därtill en ökad efterfrågan på gör-det-själv-lösningar och spionkameror på low end-marknaden.

Enligt Marketsandmarkets analytiker kan den kraftfulla tillväxten på marknaden för IP-övervakningssystem främst tillskrivas övergången från analoga till IP-baserade system. Ständig teknisk utveckling inom IP-videoområdet samt mot allt effektivare datalagringsmöjligheter är andra drivkrafter. En sjunkande prisbild eldar på efterfrågan ytterligare på såväl kameror som datalagrings- lösningar och bildskärmar.

När det gäller oron för trygghet och säkerhet är det främst en ökad allmän brottslighet samt terrorhotet som driver på tillväxten. Andra faktorer är sjunkande priser.

Stor betydelse för tillväxten under prognosperioden är den stigande efterfrågan på videoövervakningssystem i butiker och köpcentrum, företag och datacenter och banksektorn, enligt Marketsandmarkets.

I rapporten utpekas Asien och Stillahavsområdet (APAC) som den snabbast växande regionen på marknaden för videoövervakning på grund av stora investeringar i nybyggnation och infrastruktur.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng