2022-12-16

Människan bakom uniformen (MBU) belönas med SSF:s Polisstipendium

MBU är ett riktigt bra och systematiskt arbete för att öka förståelsen mellan ungdomar och blåljusverksamheten, menar Thomas Brühl vd för SSF Stöldskyddsföreningen.

Polisen i Helsingborg tilldelas 2022 års SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium om 25 000 kr för sitt brottsförebyggande arbete med Människan bakom uniformen (MBU). Med sitt arbete lyckas man öka förståelsen för blåljusverksamheten, ändra attityder och värva ambassadörer bland ungdomarna i Helsingborg.

MBU är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård där man tillsammans arbetar förebyggande för och med ungdomar i Helsingborg. MBU kommer ursprungligen från Göteborgs stad och har funnits i Helsingborg sedan våren 2013. 

Möten ska skapa förståelse

MBU riktar sig till ungdomar som har fyllt 15 år upp till 20 år. Under 10 träffar får ungdomarna lära känna människan bakom uniformen och vise versa. På träffarna får ungdomarna prova på polisiära övningar och agera polis vid olika situationer, prova på rökdykning, släcka bränder och hjärtlungräddning, med mera. Syftet med MBU är att knyta kontakter och öka den ömsesidiga förståelsen. MBU handla även om att fånga ungdomarnas intresse för att en dag i framtiden söka sig till något av blåljusyrkena samt att värva ambassadörer till verksamheten. 

– Genom SSF Polisstipendium vi vill uppmuntra polisanställda att fortsätta samt jobba mer preventivt för att minska brottsligheten och ökar tryggheten i samhället. Människan bakom uniformen (MBU) är ett riktigt bra och systematiskt arbete för att öka förståelsen mellan ungdomar och blåljusverksamheten. Dessutom engagerar det ungdomar att sprida kunskapen vidare i sina nätverk genom att vara ambassadörer, säger Thomas Brühl vd för SSF Stöldskyddsföreningen.

Ambassadörerna är med och hjälper till på träffarna med nya ungdomar. De är även ute på bland annat flyktingboende och pratar med nyanlända ungdomar och berättar om polisen i Sverige, när man ska tillkalla ambulans, hur man skyddar sig mot bränder i hus och lägenhet med mera.

Juryns motivering lyder: 

"Polisen i Helsingborg, tillsammans med andra blåljusaktörer, har med bland annat sociala medier ökat synligheten för Människan bakom uniformen (MBU) och på så sätt lyckats ökat förståelsen och intresset för blåsljusverksamheten bland ungdomar. Genom ambassadörerna har man även hittat ett sätt att nå ut till andra ungdomar för att sprida kunskapen vidare om hur det fungerar i Sverige med Polis och räddningstjänst. För att få till en förändring i attityder gentemot varandra och förebygga brottslighet måste det göras tillsammans, det är MBU ett lysande exempel på".

– Det brottsförebyggande arbetet är en viktig del av det arbete Polisen gör. Genom att uppmärksamma brottsförebyggande insatser som pågår och gör skillnad sprids goda exempel vidare inom organisationen, säger Håkan Jarborg-Eriksson, Chef UC Syd, Polisen NOA

Stipendiet om 25 000 kronor som går till att fortsätta utveckla MBUs verksamhet i Helsingborg.

Juryn

Juryn som utser stipendiet består av: Thomas Brühl, VD SSF Stöldskyddsföreningen, Mattias Larsson, GD Brottsförebyggande rådet (Brå), Håkan Jarborg Eriksson, chef UC Syd, Nationella operativa avdelningen (NOA), Per-Erik Ebbeståhl, Hållbarhets- och trygghetsdirektör Malmö Stad, Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Fotnot: För mer information om  stipendiet, klicka här.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng