2019-07-02

Små och medelstora bolag ofta utsatta för försök till ID-kapning

45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för ett försök till en ID-kapning. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Mysafety Försäkringar.

Det är tredje året i rad som Mysafety genomför sin ID-kapningsundersökning med fokus på små och medelstora företag. I år utökades frågeställningen från att tidigare bara se hur många som drabbats till att även räkna in de som utsatts för försök till en ID-kapning. Totalt visar det sig att 45 procent av Sveriges små och medelstora bolag har antingen drabbats eller utsatts för ett försök någon gång och hela 30 procent under det senaste året.

– Vi vet sedan tidigare att ID-kapningarna är ett stort problem, men de här siffrorna överraskade rejält. Att nästan hälften av våra företag på ett eller annat sätt måste hantera och bemöta den här typen av brottslighet är oacceptabelt och det måste få ett stopp, säger PA Prabert, vice koncernchef på Mysafety Försäkringar.

Det vanligaste tillvägagångssättet är det så kallade VD-brevet. Det innebär kort att någon som utger sig för att vara VD eller annan högt uppsatt person på företaget mailar in och begär en snabb överföring av pengar av något slag. Ofta för att lösa ett akut problem som påstås ha uppstått.

– VD-breven har kommit starkt på senare år och det märks att alla organisationer inte är förberedda på den här typen av bedrägeri. Dessutom blir de ständigt mer sofistikerade i sin utformning och därmed ännu svårare att upptäcka i tid. Då är det bättre ställt när det gäller så kallade bluffakturor där många fortfarande försöker lura till sig pengar, men det är få företag som går på den bluffen i dag, fortsätter PA Prabert.

Totalt är det nio procent av företagen som drabbats av en ID-kapning under det senaste året. Det motsvarar, enligt SCB:s senaste statistik, cirka 25 000 företag. Räknar man dessutom in de som drabbats av ett försök det senaste året hamnar siffran på 30 procent, vilket motsvarar cirka 83 000 företag.

– Följderna av en ID-kapning eller ett försök varierar. De flesta löser problemet enkelt, men för andra handlar det om allt från intern oro till faktiska miljonbelopp för att städa upp och dessutom se till att det förhoppningsvis inte händer igen, säger PA Prabert.

På frågan om vilka följder ID-kapningen skett uppger de flesta att det inte leder till några direkta åtgärder, men lägger till att det i så fall mest handlat om tid och resurser. Hela 16 procent uppger dock att det lett till direkt ekonomiska förluster. För de flesta av dessa handlar det om mindre belopp på upp till 50 000 kronor, men i vissa fall handlar det om miljonbelopp.

– Vi vet att det här är ett mängdbrott – det handlar om bedragare som siktar mycket brett och ger sig på många företag på en gång. Oftast handlar det om mindre summor i varje enskilt fall, men i totalen blir det mycket stora pengar. Eftersom i princip inga åker fast och lagförs är det i princip också ett riskfritt brott för brottslingarna, avslutar PA Prabert.

Årets undersökning genomfördes av Kantar Sifo som under april månad intervjuat 500 svenska företag med upp till 250 anställda.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan