2020-11-22

Många brott upptäckta under polisens trafikvecka

Vid trafikkontrollerna upptäcktes såväl stöldgods som narkotika, vapen och efterlysta personer.

Drygt 13 500 fordon kontrollerades under polisens trafikvecka som genomfördes förra veckan. Vid kontrollerna upptäcktes bland annat stöldgods, narkotika, vapen och efterlysta personer.

Under vecka 46 genomförde polisen en trafikvecka med fokus på det som kallas brott på väg. Många kriminella använder vägnätet som en del i sin brottsplan, till exempel för att ta sig till och från brottsplatsen. Polisen riktade under trafikveckan extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet, eftersom det är där de snabba förflyttningarna genom landet görs.

– Tack vare våra polisers förmåga att med nyfikenhet och envishet undersöka fordon och förare upptäcks många brott. Kontrollanterna har hela skalan av brott i bakhuvudet och agerar på många olika plan. Insatserna leder till en mängd olika åtgärder med flera andra myndigheter inblandade, exempelvis Tullverket, Kronofogdemyndigheten och kommunernas socialtjänster, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Under trafikveckan vecka 46 kontrollerades drygt 12 700 lätta fordon och drygt 800 fordon över 3,5 ton.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng