2018-10-16

Många av sommarens bränder orsakades av järnvägstrafiken

Flera svåra bränder orsakades av gnistor från tåg, enligt MSB:s tidning Tjugofyra7.

Många av årets skogsbränder orsakades av järnvägstrafiken, rapporterar MSB:s tidning Tjugofyra7.
– Det är sannolikt runt 100 bränder som rör tåg. Inte dominerande, men för många, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.

Flera svåra bränder orsakades av gnistor från tåg, vilket i vissa fall har polisanmälts av räddningstjänster för att utröna ansvaret.

– Ofta sker det här över långa sträckor i skogen. Det är svårtillgängligt och upptäcks inte så snabbt. Är det torrt i markerna blir det svårt att hantera och ofta stora bränder, säger Leif Sandahl till Tjugofyra7.

Han anser att ansvariga för verksamheten måste lösa problemet.

– Tågbranschen har ansvar, Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet och Trafikverket som banhållare. De måste fundera över hur riskerna ska elimineras. Det är inte skäligt att bränder inträffar så ofta. Numera har vi så bra brandriskprognoser att det kan förutses när det är stor risk att gnistor lätt antänder vegetationen.

Även storbranden i Västmanland 2014 anses ha orsakats av gnistor, men från en skogsmaskin.

– I år har skogsmaskiner stått stilla på grund av brandrisken. Skogsforsk tog 2017 fram en policy för brandskydd i skogsnäringen. Där verkar det ha fungerat de senaste åren. Vi försöker också nå ut via intresseorganisationer, exempelvis finns för jord- och skogsbruket vägledningar om brandskyddsåtgärder.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng