2018-07-30

Majoriteten av partierna positiva till fler kameror i Malmö

Enkätsvaren visar att Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är mest positiva till utökad kamerabevakning i Malmö.

I en enkät från Sydsvenskan framgår det att majoriteten av partierna i Malmö anser att kamerabevakningen i Malmö bör utökas.

Enkätsvaren visar att Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är mest positiva till utökad kamerabevakning i Malmö.

”Vi har sett till att kommunen har beslutat om en utbyggnadsplan för fler kameror. De platser som inledningsvis är aktuella för utökad kameraövervakning är: Värnhemstorget, Södervärn, sträckan mellan Centralen och Triangeln, Linnégatan, Scaniaplatsen, Lilla torg, Norra Grängesbergsgatan, Caroli, Bergsgatan, Södra Sofielund, Holma torg, Bellevuegården och Kroksbäck. Platserna har valts ut i dialog med polisen”, skriver Socialdemokraterna i sitt enkätsvar.

Centerpartiet och Miljöpartiet betonar att kamerabevakning kan vara ett verktyg för brottsbekämpning, men är inte tydligt för en utökning.

”Medan kameror kan bidra till att uppklara brott är det poliser och andra insatser som krävs för att minska antalet brott. Det viktigaste är därför att få fler fötter på marken kommande åren, inte att få fler kameror på väggarna. Vi har till exempel budgeterat för 100 kommunala ordningsvakter”, skriver Centerpartiet i sitt enkätsvar.

Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är dock emot utökad kamerabevakning då båda menar att det inte är effektivt och att fokus bör ligga på social brottsprevention.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng