2023-11-14

Majoritet av företagsledarna oroade över företagskapningar

55 procent av företagen svarar att de är oroliga över företagskapningar, som till exempel ID-kapningar och olovliga övertaganden av företag.

Över hälften av företagen är oroliga över företagskapningar och deras effekter på bolaget – i spåren av den brottsutveckling vi nu ser i Sverige. Sju av tio företagsledare är också oroliga över IT-brott som till exempel cyberattacker och dataintrång, visar en undersökning från Stockholms Handelskammare.

Fler än 300 företagsledare från Stockholms och Uppsala län har tillfrågats i undersökningen Status Sthlm.

I undersökningen, som genomförts i samarbete med Demoskop, svarar 55 procent av företagen att de är oroliga över företagskapningar, som till exempel ID-kapningar och olovliga övertaganden av företag. Fyra av tio företag uppger också att de utsatts för brott de senaste fem åren och ett av tio företag uppger att de redan har utsatts för otillåten påverkan. 

– Sverige och det svenska näringslivet ligger långt fram i digitalisering. Samtidigt är vi sårbara när det kommer till cybersäkerhet. Och det här gapet skapar en oro för attacker och andra IT-brott, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare.

Företagarna upplever också att kriminaliteten ökat kraftigt i Stockholms-/Uppsalaregionen under de senaste fem åren. Totalt anser nio av tio företagsledare att brottsutvecklingen går åt fel håll och sex av tio svarande uppger att brott riktade mot näringslivet har ökat.

– Den här typen av kriminalitet kan förlama riktigt stora verksamheter och företag. Den lockar också många kriminella eftersom brotten är mycket lönsamma och drar mindre uppmärksamhet till sig än till exempel droghandeln, säger Fredrik Erfelt.

Enligt siffror från polisens nationella bedrägericentrum utgör bedrägeribrotten numera gängens viktigaste inkomstkälla. Brottsvinsterna från bedrägerier uppgick till omkring 5,8 miljarder kronor under år 2022.

– I media rapporteras det om sprängningar, skjutningar och brandattacker varje dag. Men kriminaliteten som drabbar näringslivet flyger under radarn, trots att den är omfattade, välorganiserad och i förlängningen systemhotande. Dessutom finansierar den de kriminella nätverken, avslutar Fredrik Erfelt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng