2019-04-14

Kryptokapare var de topp fyra vanligaste skadliga kodtyperna

Kryptokapare var de topp fyra vanligaste skadliga kodtyperna och påverkade 37 procent av de globala företagen under 2018. Trots att värdet på alla kryptovalutor minskar, fortsätter 20 procent av företagen att drabbas av kryptoattacker varje vecka. Kryptokapning har dessutom utvecklats för att kunna utnyttja sårbarheter samt undvika sandlådeteknik och andra säkerhetsfunktioner för att på så sätt öka sin skadliga inverkan. Det framgår i IT-säkerhetsföretaget Check Points säkerhetsrapport för 2019.

Enligt Check Point visar rapporten även att hot om kryptoattacker underskattas av företag. När IT-personal tillfrågades om de största hoten mot organisationen ställdes, uppgav endast 16 procent kryptokapare jämfört med phishing (66 procent), ransomware (54 procent) dataöverträdelser (53 procent) och DDoS-attacker (34 procent).

Rapporten visar även att malware-as-a-service ökar. GandCrab Ransomware-as-a-Service affiliate program visar hur amatörer kan dra nytta av verksamheten för ransomware-utpressning. Användarna behåller upp till 60 procent av lösensumman som krävts av offret, och utvecklarna behåller resterande 40 procent av beloppet. GandCrab har över 80 aktiva filialer och under två månader år 2018 hade över 50 000 fallit offer och totalt krävts på mellan 300 000 och 600 000 dollar i lösensummor.

59 procent av IT-personalen uppger också att verksamheten inte har fullgott skydd mot hot på mobila enheter. En majoritet av verksamheterna har inte någon säkerhetslösning för mobil på plats som kan identifiera de viktigaste hoten, som exempelvis skadlig kod specialiserad på mobila enheter, falska eller skadliga appar, man-in-the-middle-attacker och sårbarheter i mobilernas operativsystem.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng