2022-12-28

Krav på högskolor och universitet att stärka it-säkerheten

Det är i det nya regleringsbrevet till 50 högskolor och universitet som de mer detaljerade kraven ställs.

Kraven ökar nu på högskolor och universitet att rapportera till regeringen hur de styr upp sin it-säkerhet och hur deras förmåga att identifiera, hantera och rapportera it-incidenter ser ut.

– Det finns en ökad hotbild mot Sverige och det avspeglas i hur vissa länder agerar på universitet och högskolor. Det handlar om spioneri men också om ekonomiska intressen och dataintrång för att få säkerhetsklassad information eller bedriva rent industrispionage, säger utbildningsminister Mats Persson till DN.

Det är i det nya regleringsbrevet till 50 högskolor och universitet som de mer detaljerade kraven ställs. Högskolorna och universiteten ska också göra nya analyser av hot och sårbarheter med tanke på omvärldsläget. DN skriver också att högskolorna och universiteten ska rapportera hur de planerar att minska riskerna, samt analysera deras beroende av externa it-leverantörer och andra myndigheter.

– Vi ska säkerställa att vi aldrig mer behöver uppleva en Transportstyrelse-skandal i Sverige. Universitet och högskolor är en väldigt data-tung verksamhet när det gäller insamling, bevaring och skapandet av data. Man har också i regel stora samarbeten med andra länder och universitet. Då är det särskilt angeläget att universiteten tar sig an den här frågan, säger Mats Persson till DN.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng