2020-08-20

Kraftig ökning av skadegörelse i Stockholm

Antalet anmälda brott i juli 2020 ökade med 6 procent jämfört med i juli förra året. Det beror enligt Brå på en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott (+156 procent) i Stockholm.

Ökningarna av antalet anmälda brott i juni och juli hänger samman med en kraftig ökning av anmälda skadegörelsebrott i Stockholm, vars orsaker inte är klarlagda. Brå menar dock att det inte är ”uteslutet att ökningen i framför allt Stockholm hänger samman med förändringar i sätten att anmäla klotterbrott”.

Brå anser att ökningen av skadegörelse i Stockholm är så stor både relativt sett och i absoluta tal att det påverkar de samlade resultaten för hela landet. Brott mot person ökade med 8 procent jämfört med juli i fjol och narkotikabrotten med 6 procent. Bedrägeribrott är fortsatt den kategori som minskar mest (-13 procent) följt av stöldbrott (-7 procent).

Stölder från butiker, restauranger, industrier etc, fortsätter att minska jämfört med juli förra året ­– till följd av pandemin, medan cykelstölder (+7 procent) och inbrott i fritidshus (+25 procent) ökar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng