2021-09-17

Kraftig ökning av falska vaccinbevis

Check Point Research ser en global ökning av falska vaccinbevis på svarta marknaden efter Bidens besked om strängare vaccinkrav i USA. De förfalskade bevisen sprids via meddelandetjänsten Telegram och i dagsläget finns falska bevis från 29 länder, däribland Sverige, tillgängliga.

Priserna för ett förfalskat vaccinbevis varierar från 85 till 200 amerikanska dollar, men efter Bidens besked om strängare vaccinkrav fördubblades priset i USA från 100 till 200 amerikanska dollar. Ett falskt, svenskt vaccinbevis kostar cirka 1300 svenska kronor på den svarta marknaden.

– Vi har studerat den svarta marknaden för falska tjänster relaterade till coronaviruset hela året. I januari ägde den svarta marknaden mestadels rum på Darknet, där man behövde en speciell programvara för att komma åt materialet. Då var marknaden troligtvis mest avsedd för återförsäljare, människor som kunde sprida de falska varorna i mängder inom specifika geografiska områden. Under de senaste nio månaderna har vi dock bevittnat den svarta marknaden förskjutits mot konsumenter då den också flyttat till Telegram. Telegram tilltalar leverantörer genom sin anonymitet och räckvidd. Vår gissning är att den svarta marknaden för falska vaccinbevis för coronaviruset kommer att fortsätta frodas eftersom fler policys som kräver vaccinationsbevis rullas ut, säger Oded Vanunu, Head of Products Vulnerabilities Research, Check Point Software.

Antalet leverantörer som erbjuder förfalskade bevis via Telegram har tiofaldigats den senaste månaden. Den 10 augusti 2021 fanns 1 000 leverantörer på Telegram och samma siffra är idag uppe i 10 000. På Telegram kan leverantörerna organisera sig i grupper och ha prenumeranter. Före Bidens besked fanns det grupper med runt 25 000 prenumeranter och efter presidentens besked hade vissa grupper uppemot 300 000 prenumeranter.

Vissa leverantörer använder sig av botar för att underlätta framtagningen av falska vaccinbevis.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng