2018-09-11

Kraftig ökning av antalet anmälda bedrägerier

Medan anmälningarna om datorbedrägerier ökade kraftigt gick trenden motsatt riktning var det gäller bluffakturor.

Från årets början till och med juli har polisen tagit emot 134 084 anmälningar om bedrägerier, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period 2017. Det visar statistik från Brå som SecurityUser.com har sammanställt.

Den i särklass vanligast anmälda typen av bedrägeribrott i Sverige är datorbedrägerier, varav en stor del av brotten består i köp med stulna kontokortsuppgifter. Inom denna kategori har det gjorts 78 881 anmälningar hittills i år, vilket motsvarar en ökning med 47 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Den näst vanligast anmälda typen är "bedrägerier med hjälp av internet". Under perioden januari-juli anmäldes 14 903 brott i denna kategori, vilket är 24 procent färre än motsvarande period 2017.

Färre anmälda bluffakturor
Trenden gick dock i motsatt riktning när det gäller anmälningar om bluffakturor. Inom denna kategori minskade antalet anmälda brott till 3 132. Det motsvarar en minskning med 44 procent jämfört med motsvarande period 2017.

Det skedde också stora förändringar i antalet anmälda bedrägerier mot försäkringsbolag (–21%) och bedrägerier ”avseende husrum, förtäring och transport, med mera” (–23%). I de flesta övriga typer av bedrägeribrott var förändringarna i antalet anmälningar mindre än 10%.

Fakturabedrägerier och vissa andra bedrägerier är brottstyper där enskilda ärenden kan innehålla ett stort antal brott, vilket gör att statistiken ofta varierar mellan år till år. Förändringarna bör därför tolkas med försiktighet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan