2021-04-22

”Konspirationsteorier en snabbväxande samhällsutmaning”

Konspirationsteorier bryter ner tillit och påskyndar radikaliseringsprocesser.

– Nuvarande situation, då det sprids konspirationsteorier mot vaccineringen mot covid-19 som resulterar i att befolkningen på olika sätt vilseleds är allvarlig, säger Mikael Tofvesson, chef på Enheten för skydd mot informationspåverkan, MSB.

Behovet av att identifiera och motverka desinformation, missinformation och vilseledande information kopplat till vaccinering av covid-19 ökar enligt MSB. I en ny studie har aktuell forskning om konspirationsteorier kartlagts och den visar hur de uppstår och utvecklas, vad de har gemensamt och hur ursprunget till en konspirationsteori kan identifieras. 

Pandemin är svår att förstå och ibland att acceptera för en del människor. Det kan utgöra en grund för osäkerhet och rädsla som underlättar för spridningen av konspirationsteorier, menar MSB. Konspirationsteorier bryter ner tillit och påskyndar radikaliseringsprocesser. De kan leda till ifrågasättande av vetenskaplig expertis, misstro mot det politiska ledarskapet, myndighetsutövning och hur ett land styrs. Det är en snabbväxande samhällsutmaning som utgör ett hot mot hanteringen av covid-19 och i förlängningen vår demokrati, betonar MSB.

– Studien är mycket värdefull då den lyfter fram viktig kunskap om både hur och varför vi behöver stärka samhällets förmåga att hantera effekterna av de konspirationsteorier som utmanar målen för vår säkerhet, säger Mikael Tofvesson.

Studien har kartlagt aktuell forskning om konspirationsteorier, vilken kraft de har att utmana målen för samhällets säkerhet, samt hur de både kan identifieras och bemötas. Studien visar även varför de sprids i samhället, särskilt avseende covid-19.

Det är första gången en liknande sammanställning görs med fokus på covid-19 i Sverige och som används direkt i krishantering. Studien lyfter fram hur konspirationsteorier utmanar vaccineringen mot covid-19 och genom det skapat ett unikt kommunikationsvärde. Genom sin tydliga berättarstruktur och övertygande retorik utgör konspirationsteorier ett hot mot samhällets krishantering i samspel mellan medborgare och myndigheter, skriver MSB.

– Konspirationsteorier kan även användas av främmande makt för att skapa splittring och undergräva tilliten för våra institutioner. Det är utan tvekan så att vi behöver öka medvetenheten hos allmänheten och myndigheter om detta problem, säger Mikael Tofvesson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng