2023-03-22

Kartläggning visar baksidor av svensk idrott

Grunden för att vända situationen är ett ledarskap som bryter tystnadskulturen och bidrar till öppenhet, menar Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren.

Stiftelsen Tryggare Sverige har kartlagt situationen inom svensk idrott. Tystnadskultur, korruption och ”trix och fix” med ekonomin, kriminella nätverk som har stort inflytande i vissa föreningar och matchfixning är några av problemen enligt rapporten.

  Resultaten visar att det finns en påtaglig tystnadskultur inom idrotten där det är särskilt svårt att få berättelser om sexualbrott, korruption och ”trix och fix” med ekonomin. Dessutom beskrivs ledarskapet som  defensivt  gällande just frågor om brott och otrygghet. Genomgående används ord som ”försiktig”, ”undvikande”, ”undfall­ande” och ”osyn­lig”, säger experten Fredrik Gårdare från Stiftelsen Tryggare Sverige.

De problem kopplat till brott och otrygghet som finns inom idrotten handlar om allt från kriminella nätverk som har stort inflytande i vissa föreningar till sexualbrott och en otrygghet på och i anslutning till idrottsanläggningar, menar Tryggare Sverige.

– Resultaten visar också att Sverige är särskilt drabbat av matchfixning då kriminella nätverk under många år inte hade några problem med polis och åklagare. Inte heller sågs idrottsförbunden som något bekymmer. Internationell expertis uppger även att utländska matchfixningsgrupper väljer Sverige före många andra länder eftersom svenska samarbetspartners och "underleverantörer” i de kriminella nätverken ses som ”pålitliga”,  säger Fredrik Gårdare.

Grunden för att vända situationen är ett ledarskap som bryter tystnadskulturen och bidrar till öppenhet, menar Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren.

– Frågorna, hur obehagliga de än är, måste komma in i idrottens styrelserum. Det räcker emellertid inte enbart med att prata om problemen. Idrotten måste omsätta sin värdegrund i praktisk handling. Här har Riksidrottsförbundet varit pådrivande, men mer måste göras. Det  krävs även kraftfulla motåtgärder av framför allt polis och åklagare mot den del av brottsligheten som är organiserad och systemhotande, säger han.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng