2021-10-04

Kampanj för ett säkrare beteende på nätet

27 procent uppger att de är oroliga för att bli utsatta för it-relaterad brottslighet.

Nu startar den europeiska informationssäkerhetsmånaden Tänk säkert som pågår under hela oktober. MSB och Polismyndigheten driver den årliga kampanjen som syftar till att ge tydliga och konkreta tips för att flera ska få ett säkrare uppkopplat liv.

Årets Tänk säkert-kampanj ska öka medveten och skapa ett säkrare beteende i vårt allt mer uppkopplade samhälle. I år är det extra fokus på e-legitimation och att säkerhetskopiera sin information.

Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar i hög grad enskilda individer och samhället. Det är vanligt att bedragare utger sig för att ringa från en myndighet, bank eller ett företag för att försöka komma åt personers e-legitimation.

– Därför är det viktigt att veta hur man ska agera säkert. Det är också lätt att klicka på en infekterad länk som låser datorn. Att ta för vana att säkerhetskopiera är ett enkelt men effektivt sätt att slippa bli av med sin information, säger Marianne Rilde Björkman, handläggare på MSB.

En undersökning MSB gjort tillsammans med Attityd, under september, visar bland annat att:

  • 19 procent av de tillfrågade har blivit utsatta för någon typ av it-relaterad brottslighet.
  • 27 procent uppger att de är oroliga för att bli utsatta för it-relaterad brottslighet.
  • En majoritet legitimerar sig med e-legitimation vid betalning på nätet och i kontakt med banken på eget initiativ, 85 procent respektive 79 procent.
  • Däremot är det färre som använder e-legitimation när de blir kontaktade av andra. 11 procent identifierar sig med e-legitimation om banken ringer upp och 3 procent identifierar sig med e-legitimation om en vän ringer upp.
  • När en länk skickas i ett mejl eller sms från vänner uppger cirka 65 procent att de alltid tvekar och klickar först efter att ha försäkrat sig om att länken är pålitlig. Samma sak gäller om avsändaren är ett företag,  bank eller en myndighet.

– Resultatet visar överlag mycket små förändringar jämfört med 2020 och 2019. Det stärker bilden av att det är viktigt att alla i samhället hjälps åt för att skapa ökad medvetenhet och säkerhet, sammanfattar Marianne Rilde Björkman.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng