2023-10-15

Internationell insats gav flertalet frihetsberövanden och stora beslag

Mellan den 10-12 oktober deltog myndigheter från tio länder i en gemensam insats för att förebygga och stoppa organiserad gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet och norra Europa.

Resultatet av insatsen är bland annat 13 anhållna, fem personer från internationella kriminella nätverk gripna och beslag av varor i mångmiljonklassen. Totalt deltog 16 myndigheter i de olika länderna samt Europol med personal. Bland brottsanmälningarna finns: Grova stölder, stölder, häleri, penningtvätt, brukande av falsk urkund, grovt narkotikabrott, narkotikabrott och rattfyllerier. Totalt har ett 30-tal anmälningar om brott upprättats. Det har även utfärdats ett 40-tal böter för olika mindre brott. Insatsen genomfördes på 24 olika platser i Europa.

– Vårt fokus har varit att fånga upp personer med kriminella avsikter på deras in- och utresa. I insatsen har vi bland annat kontrollerat 10 000 personer och då kunnat upptäcka brottslighet, särskilt organiserad gränsöverskridande brottslighet, avbryta kriminella planer och att avvisa personer som inte har rätt att vistas i landet. Genom det informationsutbyte som skett mellan våra länder har förmågan att ingripa har varit stor, säger polismästaren Mats Palmgren vid Nationella operativa avdelningen och action leader.

I insatsen har det genomförts gemensamma spaningsinsatser, koordinerande tillslag och omkring 6 300 fordon har kontrollerats. Detta har resulterat i att 13 personer har gripits för brott och genom interna utlänningskontroller har 18 personer blivit föremål för insatser med stöd av utlänningslagen.

En del av insatsen har varit att, med gemensamma krafter, fokusera på kriminalitet i Sverige som sedan förgrenar sig vidare ut i Europa. Ett resultat av den svenskledda insatsen är att personer anhållits i Finland, Lettland, Sverige och Tyskland. Särskilt kan nämnas att Danmark, Tyskland och Sverige har både tillsammans och var för sig genomfört spaningsärenden som lett till gripande av fem personer från internationella kriminella nätverk och beslag av varor i mångmiljonklassen avseende jordbruksutrustning.

I Sverige har det även på flera platser beslagtagits bilar till stora värden efter att de har stulits och i ett fall även omidentifierats. Totalt har sju fordon utmätts eller tagits i beslag i Sverige. Fordonen har ett värde av cirka 6 500 000 kr. I Stockholmstrakten greps ett antal personer som kommit till Sverige med avancerad utrustning för att stjäla båtmotorer. Utöver detta har det inkommit 119 underrättelser om pågående eller kommande brottslighet.

Myndigheterna har även beslagtagit flera kilo narkotika och gripit personer vid flera olika samordnade tillslag. Även personer som misstänks för penningtvätt har häktats. Att de stulna premiumbilarna kunde tas togs i beslag, då de skulle transporteras ut ur Sverige, har möjliggjorts genom att polisen via insatsen inhämtat och delat information.

– Precis som tidigare, visar informationsflödet och de konkreta resultaten att antalet personer som reser till Sverige bara för att begå brott är mycket omfattande. En insats av den här typen belyser omfattningen av den kriminella verksamheten, men den är också en betydande del i att bekämpa den, säger Mats Palmgren.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng