2011-06-09

Inget skadestånd för övervakning

En kvinna anmälde till Trygg-Hansa att hon i februari 1999 skadats i en trafikolycka med en whiplashskada som följd. Försäkringsbolaget tillsatte en utredning där dold övervakning ingick. Kvinnan anmälde då Trygg-Hansa och krävde skadestånd. Tingsrätten konstaterade dock att bolaget inte gjort sig skyldigt till något brott.
Trygg-Hansa ifrågasatte kvinnans uppgifter och utförde en särskild utredning omfattande dold övervakning av henne. Kvinnan menade att Trygg-Hansa genom denna övervakning gjort sig skyldigt till ofredande och krävde skadestånd.

Men tingsrätten konstaterade att det i svensk rätt inte finns något generellt förbud mot att i smyg övervaka andras förehavanden och dokumentera dem, och att det ligger i sakens natur att den övervakade upplever detta som integritetskränkande.

Tingsrätten menade också att övervakningen inte varit rättsstridig. Hovrätten fastställde senare domslutet. Eftersom Högsta domstolen nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd står hovrättens avgörande fast.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan