2021-11-28

Inga dödsolyckor på bevakade stränder

Flertalet av drunkningarna som sker i Sverige under sommaren inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas.

I Sverige finns cirka 2 700 friluftsbad. Under sommaren 2021 var totalt tjugo stränder bemannande fördelade över Göteborg, Halmstad, Ängelholm, Helsingborg, Malmö, Vellinge och Gotland. 258 utbildade livräddare tjänstgjorde under sommaren. De agerade vid fler än 20 drunkningsolyckor och gjorde över 9 000 förebyggande insatser. 

– Livräddarnas huvuduppgift är att förebygga så att det inte blir drunkningsolyckor eller andra incidenter där folk kan skada sig, utöver detta är livräddarna en tillgång för de badande som ger service och kan göra badupplevelsen trevligare, säger Louise Brädde, områdesansavig livräddning, Svenska Livräddningssällskapet. 

Svenska Livräddningssällskapet arbetar för att fler ständer ska bemannas med livräddare utbildade med Svenska Livräddningssällskapets havslivräddarutbildning. Flertalet av drunkningarna som sker i Sverige under sommaren inträffar på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas.

Sommaren 2021 (juni-augusti) omkom det 26 personer genom drunkning i samband med bad. Ingen av dödsolyckorna skedde på en bevakad strand under bevakningsperioden. 14 av drunkningsolyckorna inträffade på obevakade friluftsbad med kommunalt huvudmannaskap. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng