2022-06-30

Info i krypterade appar har gett mer än 2 000 fängelseår

Sammanställningen som gjorts av Nationella operativa avdelningen (Noa) påvisar att domar som kan härledas till information som framkommit från de krypterade apparna har sammantaget lett till 2010 fängelseår.

Informationen från Encrochatt, Sky och Anom har i dagsläget lett till att individer dömts till över 2 000 fängelseår, visar den senaste sammanställningen från Polismyndigheten.

– Tillgången till kriminellas kommunikation i krypterade appar har inneburit att ett stort antal ledande personer inom den organiserade brottsligheten har frihetsberövats och sitter i fängelse. Vår internationella samverkan och ny teknik är betydande i vårt arbete med att komma åt grovt kriminella, säger rikspolischef Anders Thornberg

Sammanställningen som gjorts av Nationella operativa avdelningen (Noa) påvisar att domar som kan härledas till information som framkommit från de krypterade apparna har sammantaget lett till 2010 fängelseår. Polisen har haft tillgång till information av den här typen sedan sommaren 2020.

– Som vi konstaterat tidigare har vi ett synnerligen allvarligt läge när det gäller den grova brottsligheten i kriminella miljöer. Polismyndigheten står inför stora utmaningar tillsammans med andra myndigheter och aktörer, i arbetet med att vända utvecklingen, säger Thornberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng