2022-08-31

IMY ska ge juridisk vägledning om decentraliserad AI

IMY:s pilotprojekt genomförs tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Halland.

IMY inleder nu ett pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Ett innovationsprojekt som drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Halland och AI Sweden kommer under hösten att få fördjupad juridisk vägledning av IMY i frågor som rör decentraliserad AI.

Nu startar IMY, Region Halland, Västra Götalandsregionen och AI Sweden ett pilotprojekt och arbetar tillsammans på ett helt nytt sätt. Genom regulatorisk testverksamhet kan aktörerna testa sina idéer i dialog med tillsynsmyndigheten IMY och få stöd i rättsliga bedömningar. Arbetssättet möjliggör ett ömsesidigt lärande – för den aktuella verksamheten i frågor om regelverket, och för tillsynsmyndigheten om hur tekniken fungerar och vilka frågeställningar som aktualiseras.

 – För att Sverige ska kunna gå i bräschen för hållbar digitalisering krävs att offensiv innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. I vårt arbete med att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer ser vi att det finns stor efterfrågan på fördjupad vägledning i specifika innovationsprocesser, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY. Det innebär att vi som tillsynsmyndighet behöver utveckla våra arbetssätt.  

IMY:s pilotprojekt genomförs tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Halland, som tillsammans driver ett innovationsprojekt inom decentraliserad AI. Projektet är en del av ett större strategiskt initiativ som leds av AI Sweden. 

 – En informationsdriven vård där vi i ökad utsträckning tar hjälp av AI bidrar till att vi kan skräddarsy beslut på individ- och systemnivå samt utveckla mer avancerade och träffsäkra diagnoser och behandlingar, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Halland.  

Decentraliserad AI är ett sätt att undvika att samla in stora mängder data för att träna algoritmer centralt och istället skicka ut modeller som tränas lokalt. Därefter förs de tränade algoritmerna tillbaka till en central punkt där insikter aggregeras. 

– Decentraliserat lärande är ett av de absoluta framtidsområdena inom AI-utvecklingen och en teknik som av allt fler bedöms som central för att lösa bland annat juridiska och säkerhetsmässiga utmaningar inom en rad användningsområden, säger Ebba Josefson Lindqvist, Project Manager, Data Factory, på AI Sweden. 

Att innovationsprojekt och tillsynsmyndigheter möts i en regulatorisk testverksamhet kan bidra till att stimulera utvecklingen och minska tiden för nya innovationer att kunna tas i bruk, tror IMY. 

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som ambition att vara ett nationellt ledande sjukhus inom AI och nu testar vi decentraliserad AI mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Halland som ett första steg. I förlängningen ser vi möjligheten att skala upp och inkludera fler regioner och sjukhus. Genom att delta i det här pilotprojektet kan vi tidigt i processen få vägledning kring svåra juridiska frågeställningar som annars först skulle besvaras vid ett eventuellt förhandsamråd eller tillsyn, säger Magnus Kjellberg, föreståndare för Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I början av 2023 kommer pilotprojektet att utmynna i en publik rapport från IMY.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng