2021-08-06

”IMY silar mygg och sväljer kameler”

IMY har svårt att skilja stort från smått och finna en balans mellan sekretess och säkerhet, menar Olle Svensson, professor emeritus.

Integritetsskyddsmyndigheten bortser helt från andra samhällsintressen och har en bristande verklighetsanpassning, skriver Olle Svensson, professor emeritus vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren.

Bakgrunden till debattartikeln är de GDPR-böter som bland annat regioner drabbats av. Olle Svensson påpekar att IMY kritiserar flera regioner för att de inte gör detaljerade individuella säkerhetsanalyser på alla behörigheter till datajournaler i vården och böterna motsvarar 55 årstjänster för sjuksköterskor.

”Det är naturligtvis överklagat: om vi arbetade enligt IMY så skulle det inte bli mycket tid över för vård. IMY har svårt att skilja stort från smått och finna en balans mellan sekretess och säkerhet. (Jämför med vad som står på Google och Facebook, och Storebror vet även var din mobil finns just nu). Regionerna bör därför gå samman och driva frågan i upp i högsta instanser, och även driva det politiskt”, skriver han.

Olle Svensson menar att abstrakta, befarade integritetskränkningar måste vägas mot reella skador och att det handlar om liv eller död. Han skriver: ” Visst, integritetsskyddet är vitalt i alla civiliserade samhällen. Men IMY måste konkretisera vilka allvarliga skador som har och som skulle kunna inträffa. Veterligen finns det inte beskrivit integritetskränkningar i vården som givit allvarliga skador. Däremot har många patienter dött/invalidiserats på grund av informationsbrist. IMY vakar nitiskt över att offentliga vårdgivare inte får byta information. Exempelvis svårt sjuka gamla som far som skottspolar mellan sjukhus och kommunal vård. Det beror på godtyckliga tolkningar av en föråldrad lagstiftning”.

Slutligen ställer han frågan varför IMY:s tolkningar av lagen har företräde framför alla andra intressen – och att det skadar patienterna.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng