2023-03-16

IMY: Framgångsrik pilot med AI

Vägledningen i pilotprojektet har fokuserat på frågor om rättslig grund för den lokala personuppgiftsbehandlingen när vårdgivarna tränar maskininlärningsmodellen lokalt, om det vid den federerade maskininlärningen sker ett utlämnande av personuppgifter mellan vårdgivarna och om det finns rättslig grund för ett sådant utlämnande.

Regulatorisk testverksamhet som arbetssätt skapar nytta och lärande, både för verksamheterna och för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det konstaterar myndigheten när den nu avslutar pilotprojektet med Region Halland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AI Sweden om decentraliserad AI mellan två vårdgivare.

Projektet Decentralized AI in Health Care – Federerad maskininlärning mellan två vårdgivare handlar om att Region Halland och Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill utvärdera möjligheterna att gemensamt träna och utbyta maskininlärningsmodeller. Arbetet har skett med stöd av AI Sweden som är Sveriges nationella center för tillämpad AI. En informationsdriven vård, som tar hjälp av AI, kan bidra till att beslut kan skräddarsys på individ- och systemnivå samt utveckla mer avancerade och träffsäkra diagnoser och behandlingar.

– Det här är IMY:s första pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet, men också en av de första gångerna arbetssättet tillämpas i Sverige. Det är ett konkret sätt för oss att bidra till en hållbar digitalisering och vi planerar redan nu för ytterligare en pilot under 2023, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör, IMY.

– Vi har gett fördjupad vägledning till projektet om hur dataskyddsregelverket kan tolkas och tillämpas, så att hälsouppgifter hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Vi kan konstatera att regulatorisk testverksamhet som arbetssätt ger nytta och lärande både för verksamheterna och för oss som tillsynsmyndighet, säger Karin Lönnheden, stabschef och ansvarig för IMY:s innovationsarbete.

Vägledningen i pilotprojektet har fokuserat på frågor om rättslig grund för den lokala personuppgiftsbehandlingen när vårdgivarna tränar maskininlärningsmodellen lokalt, om det vid den federerade maskininlärningen sker ett utlämnande av personuppgifter mellan vårdgivarna och om det finns rättslig grund för ett sådant utlämnande.

– Det finns risk att det blir ett gap mellan den snabba teknikutvecklingen och det mer trögrörliga regelverket om dataskydd. Vi behöver hitta nya arbetssätt i offentlig sektor så att vi kan bidra till en hållbar och offensiv digital utveckling. Regulatorisk testverksamhet är ett sätt att göra det på och det kommer vi att utforska mer, säger Karin Lönnheden.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng