2016-07-05

Imorgon är det fokus på säkerhet i Almedalen

Säkerhetspaviljongen bjuder på ett fullmatat program den 6 juli i Almedalen med bland andra intrikesminister Anders Ygeman och Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson på plats.

Säkerhetspaviljongen bjuder på ett fullmatat program den 6 juli i Almedalen med bland andra intrikesminister Anders Ygeman och Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson på plats.

Imorgon – 6 juli – arrangerar Säkerhetsbranschen och SSF Stöldskyddsföreningen en heldag med seminarier och paneldiskussioner i Almedalen. Seminarierna kommer att handla om allt från gränsöverskridande kriminalitet och bränder till sårbarheter associerade med digitaliseringen samt utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle. Bland de medverkande finns inrikesminister Anders Ygeman och Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson.
NEDAN FöLJER PROGRAMMET I SäKERHETSPAVILJONGEN:

8:15-9:15 – Hotfull tid – har vi råd att avstå samverkan och modern säkerhetsteknik?
Terrorhot, kriminella nätverk som regerar i våra förorter och lockar unga med "karriärmöjligheter" samt allt grövre våld på gator och torg – hur ska vi bemöta dessa utmaningar? Lägg därtill vardagsbrott som aldrig utreds på grund av polisens otillräckliga resurser. Borde polisen avlastas från enklare, men resurskrävande arbetsuppgifter, för att få ägna mer tid åt sin kärnverksamhet – att utreda brott och upprätthålla lag och ordning? Hur kan säkerhetsföretag och polis samarbeta? Och är integritetsskyddsbehovet så stort att vi även fortsättningsvis har en lagstiftning som tvingar oss avstå från effektiv kameraövervakning på brottsutsatta offentliga platser eller tänkbara terroristmål? Det är några av frågorna som lyfts fram i denna programpunkt.

Medverkande: Björn Eriksson, ordförande, SäkerhetsBranschen, Anders Ygeman(S), inrikesminister, Hans Brun, terrorismforskare, Roger Haddad (L), ledamot i riksdagen och justitieutskottet och Mats Löfving, bitr. rikspolischef och chef för NOA.
Moderator: Hasse Aro Arrangör: SäkerhetsBranschen


9:30-10:30 – Sverige – en guldgruva för internationella stöldligor
Med låg upptäcktsrisk och korta straffpåföljder är Sverige tyvärr en guldgruva för internationella stöldligor. För att skapa trygghet i samhället är det viktigt att bekämpa vardagsbrottsligheten och motverka de internationella stöldligor som härjar i Sverige. Det kräver att hela rättskedjan fungerar. Statistik visar att villainbrotten ökat med 44 procent på 10 år, bildelsstölderna ökar dramatiskt och att majoriteten av stulna båtmotorer försvinner utomlands. Polisen rapporterar samtidigt om hur internationella stöldligor härjar i landet. Hur bekämpar vi ligorna som ser Sverige som en guldgruva? Hur kan vi jobba förebyggande? Hur kan polisen öka andelen uppklarade brott? Går det att förbättra kontroller av utgående gods vid Sveriges hamnar och gränser? Behöver vi strängare straff för organiserade stölder?

Välkommen till ett seminarium och paneldebatt där vi diskuterar hur vi kan jobba mer effektivt för att bekämpa de organiserade stöldligorna som reser in i Sverige för att begå brott.

Medverkande: Anti Avsan (M),riksdagsledamot, Henrik Olsson Lilja, advokat, Petra Stenkula, Polisen, Annika Brändström, vd SSF Stöldskyddsföreningen, Mats Galvenius, vd Larmtjänst och Helene Petersson (S), riksdagsledamot och justitieutskottet.
Moderator: Hasse Aro Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen

11:00-12:15 – Vårt digitaliserade samhälle – hur sårbara är vi?
Det uppkopplade samhället medför möjligheter, men även komplexa säkerhetshot. Kontinuerliga IT-attacker, dataintrång och påverkansförsök utmanar samhällsfunktioner och hotar det öppna samhället. Vilka står bakom brotten? Hur ska detta mötas inom och i samverkan mellan det offentliga och privata?

Under seminariet diskuteras vårt digitaliserade samhälle ur följande perspektiv:

• Det uppkopplade samhället – hur påverkar det oss?

• Sårbarhet, konsekvenser och beredskap.

• Hur säkerställer vi tilltro till den digitaliserade framtiden?

Medverkande: Patrik Fältström,chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen på Netnod, åke Holmgren, enheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig information MSB, Annica Bergman, chef nätsäkerhetsavdelningen PTS och Allan Widman (L), ordförande försvarsutskottet, Björn Andersson, verksamhetsspecialist på Nationellt IT-brottscentrum Karin Pettersson,politisk chefredaktör på Aftonbladet och Alexandra Ivanov,ledarskribent på Svenska Dagbladet.

Moderator: Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen


12:30-13:15 – Har du makten över dina pengar, eller har finansaktörerna tagit över?
Alltmer använder vi elektroniska betalningsmedel med ökad risk för bedrägerier och integritetsintrång. Som konsument blir dina inköpsbeteenden registrerade och hårdvaluta för köpanalyser. Hur säkerställs integritet och säkerhet i ett samhälle utan kontanter?

Kontanterna håller på att försvinna i samhället utan att några egentliga beslut fattats och utvecklingen drivs på av de stora bankerna.

Som konsumenter blir vi själva till handelsvaror då datainsamling av våra köpbeteenden den är hårdvaluta för att hitta nya målgrupper. Kan vi vara säkra på att vår integritet och våra pengar är trygga i en värld utan kontanter? Hur det går med integritet och solidaritet i ett kontantlöst samhälle när pengarna privatiseras och nätbedrägerierna ökar. Kan vi utan kontanter vara säkra på att ha något att betala med vid störningar i infrastrukturen för datakommunikation? Vem ska ta ett ansvar för kontantförsörjningen i samhället?

Medverkande: Björn Eriksson, ordförande i SäkerhetsBranschen, Charlie Söderberg, rikedomscoach hos Balansekonomi, Daniel Akenie, teknik- och säkerhetschef, Microsoft, Per Geijer, säkerhetschef för Svensk Handel.
Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SäkerhetsBranschen


13:45-14:30 – Människor dör i bränder – var är nollvisionen?
Vem har ansvaret för en nollvision av antal dödsbränder och vem ser till att lagar och regler efterlevs? Undantag görs till exempel på asylboenden där människor skall känna sig trygga – vad blir nästa undantag?

Kontrollen av brandskydd i offentliga och privata fastigheter är totalt bristfällig. Medborgare, boende och besökare på t.ex. hotell, köpcentra och offentliga byggnader lever med villfarelsen att det alltid finns ett väl fungerande brandskydd och att utrymningslarm är en självklarhet men så är inte fallet. I många fall finns brister som aldrig åtgärdas och anmärkningar från räddningstjänsten finns kvar år till år. Dessutom görs idag stora undantag på regler för brandskyddet på asylboenden vilket är helt oacceptabelt. Vad kan göras mer för att öka brandskyddet så att dödsbränder undviks och helst helt elimineras?

Medverkande: Patrik Perbeck, enhetschef, MSB, Bo Hjort,besiktningsman, Albacon, Ulf Allvar,brandskyddsspecialist, SäkerhetsBranschen, Cecilia Uneram,brandingenjör,
Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SäkerhetsBranschen


15:00-15:45 – Trygghet på spel när kommuner investerar i säkerhet
Att trygga säkerheten är en av de viktigaste uppgifterna för landets kommuner. Medborgarnas säkerhet omfattar allt från bränder, översvämningar, till inbrott och skadegörelse. Vem ansvarar för säkerheten och de skattefinansierade inköpen samt säkerställer att lösningarna levererar rätt funktion och har rätt kvalitet?

För att nå en tillräcklig nivå av säkerhet finns det regler och rekommendationer för exempelvis krisberedskap, brandlarm, utrymningslarm och säkerhetskameror. Efterföljs de? Många kommuner har kunskap och rutiner för att upphandla säkerhetslösningar. Andra har det inte.

Kvaliteten på upphandlingar och de upphandlade produkterna och tjänsterna inom säkerhetsområdet skiljer därför stort mellan olika kommuner. Tryggheten för medborgare blir därmed olika beroende på vilken kommun man bor. Ska det vara så eller finns det sätt att upphandla säkerhet som skapar säkrare och tryggare kommuner?

Medverkande: Magnus Josephson, upphandlingsspecialist, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC).
Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SäkerhetsBranschen, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan