2019-10-06

Idag tjänstgör dansk polis på Tele2 Arena

Som en del i ett ökat polisiärt samarbete mellan de nordiska länderna kommer dansk polis arbeta tillsammans med den svenska polisen på söndagens fotbollsderby på Tele2 Arena.

De nordiska ländernas poliser utökar sitt samarbete steg för steg då det finns ett behov av att kunna stötta vid större händelser i respektive land. Denna gång rör det en fotbollsmatch men kan också gälla andra stora evenemang. Av den anledningen kommer dansk polis arbeta tillsammans med den svenska polisen på söndagens fotbollsderby på Tele2 Arena.

Totalt är det ett tjugotal poliser som tjänstgör under svenskt befäl i Stockholmspolisens insats. De danska poliserna har samma rättigheter och skyldigheter som de svenska.

Rättsligt regleras besöket av Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Separat beslut om samarbetet är fattat av de nordiska rikspolischeferna.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng