2018-06-17

Handlingsplan ska minska brottsligheten i Skåne

En ny handlingsplan för att minska brottsligheten i Skåne har antagits av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Tullverket och Sydsvenska handelskammaren. Aktörerna ska arbeta gemensamt med öka människors trygghet genom brottsförebyggande insatser.

– Vi bildade Skåne tillsammans mot brott så sent som i januari och jag är mycket nöjd med att vi så snabbt enats om en handlingsplan. Det är hög tid att vi utvecklar det gemensamma brottsförebyggande arbetet i Skåne. Vi har flera välfungerade gemensamma projekt redan, men vi kan få mer effekt av våra insatser genom att samverka strategiskt och strukturerat, säger landshövding Anneli Hulthén.

Handlingsplanen för Skåne tillsammans mot brott innehåller sju insatser och pekar ut ansvariga aktörer för varje insats. Målet är att insatserna ska vara genomförda i slutet av 2020. Aktörerna ska bland annat se till fler personer får hjälp med att hoppa av från kriminella grupperingar.

En annan åtgärd är att kartlägga och utveckla näringslivets medverkan i det brottsförebyggande arbetet och utveckla arbetet mot köp av sexuella tjänster, människohandel och våld i nära relationer.

– Flera av insatserna handlar om samverkan med kommunerna, vilket är betydelsefullt. En stor del av det brottsförebyggande arbetet sker på lokal nivå men det är viktigt att det finns samarbete på regional nivå som stöd i arbetet, säger Kent Mårtensson, ordförande i Kommunförbundet Skåne.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng