2018-06-15

Hälften av de handlagda brotten skrevs av direkt

Samtliga handlagda brott 2017 fördelade efter utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande beslutstyper. Inom parentes anges förändring jämfört med 2016. Totalt 1 520 000 handlagda brott.

Under 2017 blev 1,52 miljoner brott handlagda, vilket är en ökning med 27 600 brott eller 2 procent jämfört med 2016, enligt ny statistik från Brå.

I går publicerade Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över 2017 års handlagda brott, det vill säga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats.

Majoriteten (84 %) av de handlagda brotten anmäldes samma år som de handlades, medan 13 procent anmäldes året innan. Resterande brott anmäldes före 2016. En utredning hade bedrivits för drygt hälften (51 %), eller 769 000, av de handlagda brotten, vilket är en ökning med 52 200 utredda brott (+7 %) jämfört med 2016.

De resterande handlagda brotten (49 %) eller 752 000 brott, direktavskrevs, vilket är en minskning med 24 500 avskrivna brott (−3 %) jämfört med 2016. Andelen utredda brott av samtliga handlagda brott 2017 ökade med 3 procentenheter, från 48 till 51 procent, jämfört med 2016.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan