2012-05-02

Gym nekas kameror

Länsstyrelsen säger nej till kameraövervakning på det nya gym som inom kort startar i skånska Knislinge.
– Det är löjligt, jag kommer att överklaga, säger gymägaren Emil Svensson till Norra Skåne.
Emil Svensson vill ha öppet dygnet runt, och för att slippa ha personal på plats under dygnets alla timmar ansökte han om att få sätta upp fyra kameror. Kommunen hade inget att invända, men länsstyrelsen säger alltså nej.

"Länsstyrelsen är generellt sett restriktiv med att ge tillstånd till allmän kameraövervakning av lokaler där människor uppehåller sig för rekreation, nöjesändamål etc. Anledningen är att sådan övervakning riskerar att bli integritetskränkande", skriver länsstyrelsen, som pekar på att det kan vara extra känsligt att övervaka en miljö där folk tränar och är lättklädda. Emil Svensson har, skriver länsstyrelsen vidare, inte kunnat visa att gymmet är en särskilt brottsdrabbad plats.

Länsstyrelsens beslutet innebär att Emil Svensson eventuellt måste tänka om när det gäller öppettiderna.
– Eftersom man går in med en nyckeltag så kan den som har en sådan nyckel släppa in vem som helst. Det går inte, så i så fall får vi begränsa öppettiderna för jag kan inte ha personal på plats dygnet runt.

Källa: Norra Skåne


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan