2024-03-25

Grovt skolvåld – ovanligt men ojämnt fördelat

Det är i mycket hög utsträckning pojkar som både utsätts för och utövar skolvåld. 8 av 10 av de som utsätts, och 9 av 10 gärningspersoner är pojkar.

Skolan är den vanligaste platsen för 15-åringar att bli utsatta för grovt våld. Men de senaste 15 åren har det skett en minskning i antalet händelser där våldet varit så pass grovt att någon behövt söka vård. Både förövare och utsatta för grovt våld i skolan tillhör i hög utsträckning en sårbar grupp som också har andra problem. Det visar en ny studie som Brå publicerat.

Brås kartläggning visar att det grova våldet i skolan inte tycks ha ökat under de senaste 15 åren. Under perioden har andelen elever i årskurs 9 som uppger att de blivit utsatta för grovt våld varierat, men är betydligt lägre idag än på 00-talet. Antalet polisanmälningar har dock ökat.

– Vi ser att anmälningsbenägenheten när det gäller våldsbrott i skolan har ökat betydligt, säger Johanna Olseryd, utredare på Brå.

Det är stora skillnader mellan olika grupper av elever när det kommer till grovt våld i skolan. Det är i mycket hög utsträckning pojkar som både utsätts för och utövar skolvåld. 8 av 10 av de som utsätts, och 9 av 10 gärningspersoner är pojkar. Flickor utsätts dock för en större andel av våldshändelserna nu än på 00-talet eftersom utsattheten bland pojkar minskat.

Både de som ligger bakom, och de som utsätts för det grova skolvåldet, tillhör i hög grad en sårbar grupp med olika typer av utsatthet. Exempelvis är mobbning, problembeteenden och psykisk ohälsa vanligare i den gruppen än hos andra barn. I de allra grövsta fallen finns ofta en känd problembild sedan tidigare, som vittnar om att gärningspersonerna har olika typer av stödbehov.

– Det är mycket viktigt att skolan uppmärksammar de här individerna och att skolpersonal har kompetens att möta barn med stödbehov på ett bra sätt. Samtidigt kan inte skolan ensamt lösa problemet med våld i skolan – flera aktörer behöver ta ansvar för att skydda barn från våld, säger Sara Merenius, utredare på Brå.

Brås studie visar även att det finns en stor variation i förekomsten av våld mellan olika skolor. Tre av fyra skolor har inte haft någon allvarlig våldsincident under det senaste året. Det är vanligast att grovt våld sker på högstadiet, och skolor i områden med socioekonomiska utmaningar är överrepresenterade.

Även lärare och annan personal utsätts för våldet i skolan. Uppgifter från andra källor pekar på att utsattheten för skolpersonal kan ha ökat de senaste åren, men troligen drivs förändringen av en ökad anmälningsbenägenhet. När det gäller grova våldshändelser är det få händelser där skolpersonal har utsatts, enligt Brås studie.

Under perioden 2010–2022 inträffade 7 händelser av dödligt våld i skolan, med totalt 10 dödsoffer. Dödligt våld i skolan är något Sverige varit i princip förskonat från tidigare. Ett fåtal av dessa händelser har varit så kallade skolattacker. Man kan också se ett ökat antal polisanmälda fall av förberedelser av skolattacker under perioden.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng