2019-09-03

Grönt ljus för ordningsvakter i Rinkeby, Tensta, Husby och Spånga

Tensta, Rinkeby och Husby finns på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Nu får Stockholms stads ordningsvakter även verka i Järva-området.

I februari i år skickade staden in en ansökan om att få ett förordningsområde för ordningsvakter i delar av Järva. Polisen har nu godkänt ansökan.

– Efter flera år av ökad otrygghet tar vi nu krafttag för att vända utvecklingen. Dagens glädjande besked är därför mycket välkommet och kommer bidra till ökad trygghet i Järva-området, säger Stockholms stads trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

Under 2019 höjde det grönblå styret I Stockholms stad anslagen för att utöka antalet ordningsvakter till 100 vakter. Stadens kommunala ordningsvakter har endast befogenhet att verka på specifika platser förordnade av polisen, så kallade LOV3-områden. Ansökan som nu beiljats rör specifikt centrala delar av Rinkeby, Husby, Spånga och Tensta.

– Detta är en historisk dag för dessa stadsdelar. När polisens närvaro och resurser brister vill vi från staden göra vad vi kan för att öka tryggheten. I samverkan med polisen är de kommunala ordningsvakterna till stor nytta för att hantera de brott som annars riskerar att bortprioriteras och för att motverka att barn och unga utvecklar en kriminell livsstil, säger Erik Slottner (KD).

Ordningsvakterna genomgår en utbildning hos polisen och får därefter en vidareutbildning hos Stockholms stad. Deras primära uppgift är att öka tryggheten genom synlighet, dialog och förebyggande insatser.

– Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är de enda stadsdelarna som idag saknar förordningsområden för ordningsvakter. Det har för mig som trygghetsborgarråd varit en prioriterad fråga att också Järva ska få ta del av stadens satsning på ordningsvakter, avslutar Erik Slottner (KD).Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng