2022-02-24

Fyra av fem: viktigt att försäkringsbolag förhindrar försäkringsbedrägerier

Tre av fyra anser att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott och två av fem kan tänka sig att anmäla en person som begått försäkringsbedrägeri. Fyra av fem anser att det är viktigt att försäkringsbolag jobbar för att upptäcka och förhindra försäkringsbedrägerier. Det framgår i en undersökning av allmänhetens attityder gentemot försäkringsbedrägerier som gjorts i januari.

Fyra av fem anser att det är viktigt att försäkringsbolagen jobbar med utredningar. Åldersgruppen 50–64 år (90 procent) och 65–79 år (96 procent) anser i högre grad att det är viktigt att försäkringsbolagen jobbar med utredningar för att upptäcka och förhindra försäkringsbedrägerier.

75 procent anser att försäkrings­bedrägeri är ett allvarligt brott. Åldersgruppen 50–64 år (88 procent) och 65–79 år (95 procent) anser i högre grad att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott. Drygt 1 av 20 skulle kunna tänka sig att medvetet överdriva värdet på det man försäkrat för att få ut mer pengar från försäkringsbolaget i samband med en skada. Kvinnor och personer i åldersgruppen 50–79 år svarade i högre grad att de ej kunde tänka sig att medvetet överdriva värdet.

41 procent skulle kunna tänka sig att anmäla en person som begått ett försäkringsbedrägeri. Ålders­gruppen 50-64 år svarar i högre grad ja (53 procent ). 17 procent skulle inte kunna tänka sig att polisan­mäla en person som begått försäk­ringsbedrägeri. Åldersgruppen 18- 29 år svarade i större utsträckning nej (27 procent).

22 procent tror att det är en stor risk att åka fast om man begår ett försäkringsbedrägeri. 32 procent tror att risken är liten. Kvinnor tror i högre grad att det finns en stor risk att åka fast (24 procent). Män anger oftare att de tror det är en mindre risk att åka fast (36 procent).


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng