SecurityUser.com

2018-02-10

Förslag till ny lag om företagshemligheter

Regeringen har beslutat lagrådsremissen En ny lag om företagshemligheter, som bland annat skärper straffen för företagsspioneri.

– Den nya lagen ger ett bättre skydd för företagen. Särskilt för de mindre aktörerna med små resurser, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Lagförslaget bygger på ett nytt EU-direktiv och innebär bland annat att

  • Fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas.
  • Den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall.
  • Sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks.
  • Straffskalan för grovt företagsspioneri skärps till ett nytt minimistraff på sex månader.

Samtidigt säkras utrymmet för visselblåsning och det ställs högre krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad företagen håller hemligt. Det ska också bli tydligt att arbetstagarnas personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare.

– Ett viktigt resultat av den nya lagen är att även information som finns hos forskningsinstitutioner och som uppkommit i forskningssamverkan med företag ska kunna skyddas som företagshemligheter. En fortsatt god samverkan mellan näringsliv och universitet och högskola utgör en förutsättning för utveckling av innovativa och kunskapsintensiva produkter och tjänster i en stark global konkurrens, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 9 juni 2018.


Leverantörer
Till toppen av sidan