2018-09-13

SNOS blir remissinstans för förslag om ny kameralag

Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) är en av de remissinstanser från vilka regeringen inhämtar synpunkter om lagförslaget om att befria brottsbekämpande myndigheter från tillståndsplikt vid kamerabevakning.

I augusti presenterade regeringens utredare Johan Sjöö betänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62). I betänkandet föreslås det att dagens tillståndsplikt för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.

Innan regeringen tar ställning till förslaget skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Bland remissinstanserna finns bland annat tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och branschorganisationen Säkerhetsbranschen.

– Redan förra året skickade SNOS in synpunkter på förslaget till ny kamerabevakningslag, vilket även nämndes i regeringens proposition från april i år. Det är roligt att vi nu officiellt finns med bland de remissinstanser som Justitiedepartementet vill ha synpunkter från, säger Lennart Alexandrie, generalsektreterare för SNOS.

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 12 december 2018.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan