2022-04-26

Företag som erbjuder söktjänster för domstolsavgöranden granskas

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ska undersöka om ett företag som gör det möjligt att söka efter känsliga personuppgifter i domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna måste följa reglerna i dataskyddsförordningen trots att bolaget har ett så kallat utgivningsbevis.

IMY inleder nu en tillsyn av ett företag som tillhandahåller en rättsdatabas med offentliga handlingar från svenska domstolar och myndigheter, bland annat för bakgrundskontroller vid anställningsförfaranden. Företaget har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen vilket ger det ett grundlagsskydd som innebär att verksamheten till stora delar är undantaget från reglerna i dataskyddsförordningen.

– I yttrandefrihetsgrundlagen finns dock en bestämmelse som gör det möjligt att begränsa grundlagsskyddet genom att meddela förbud i vanlig lag, som dataskyddsförordningen, mot att offentliggöra känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa. Nu ska vi först undersöka om den bestämmelsen är tillämplig på den aktuella personuppgiftsbehandlingen. Om så är fallet ska vi bedöma om företaget har brutit mot dataskyddsförordningen genom att exempelvis ha publicerat personuppgifter om hälsa som förekommer i domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna, säger Olle Pettersson som leder granskningen.

De allmänna förvaltningsdomstolarna meddelar avgöranden i många måltyper, som exempelvis överklaganden av Försäkringskassans beslut om rätt till sjukpenning, sjukersättning och assistansersättning samt mål som gäller lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. 

– Dessa domstolsavgöranden kan innehålla känsliga personuppgifter om hälsa och det kan vara synnerligen integritetskränkande för den enskilde om sådana uppgifter behandlas, exempelvis i samband med att en potentiell arbetsgivare gör en bakgrundskontroll inför en anställning.

Det finns för närvarande ett lagförslag om att även begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser, som exempelvis domar i brottmål. Den granskning som IMY nu inleder avser publicering av känsliga personuppgifter i avgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna och berör således inte uppgifter om lagöverträdelser.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng